• Home
 • Bronnen
 • Blog
 • Nieuw bij Kelio: de E-learning modules op Kelio Academy!
E-learning modules op Kelio Academy

Dankzij Kelio Academy zult u op eigen tempo en het moment die het beste past Kelio en zijn modules leren gebruiken. Het is ook een handig complement aan de opleidingen die door de consulenten worden gegeven.

Ons E-learning aanbod zal doorheen de tijd evolueren in functie van de nieuwe Kelio modules die gelanceerd zullen worden.

U kunt momenteel van de volgende E-learning modules gebruik maken:

 • Kelio Beheer deel 1:
  Basis gebruik Na deze opleiding zult u in staat zijn om de volgende basisfuncties van Kelio te gebruiken: een werknemersfiche instellen, de aanwezig- en afwezigheden beheren van de werknemers, afwijkingen superviseren, resultaten analyseren, balansrapporten opmaken voor het einde van de periode.
 • Kelio Beheer deel 2:
  Geavanceerd gebruik In het tweede deel van deze opleiding zult u leren hoe de beheerinterface te personaliseren, hoe kalenders, groepen en personaliseerbare velden in te stellen, een werknemers fiche in detail instellen, de groesmodus beheren, de collectieve planning gebruiken, standaard- en exportrapporten afdrukken en exporteren en om de opleiding af te sluiten, hoe favoriete rapporten beheren.
 • De startpagina van Kelio
  Personaliseer de vignetten en het beheer van de startpagina in functie van uw dagelijks gebruik van Kelio. Deze opleiding zal u de nieuwe startpagina voorstellen, zijn vignetten, het navigatiemenu, hoe de startpagina personaliseren en zal u toelaten om de gebruikersrechten de begrijpen. Een quiz zal de verworven kennis bevestigen op het einde van de onlineopleiding.
 • Thuiswerken met Kelio
  U heeft beslist om structureel thuiswerken toe te laten binnen uw bedrijf maar u heeft nog nood aan support voor het te omkaderen en u heeft geopteerd voor de module Thuiswerken van Kelio. Deze E-learning opleiding zal u helpen om de module thuiswerken te leren gebruiken of om de verworven kennis met een consulent te trainen. De volgende punten worden aangeleerd: de configuratie van thuiswerken in de tool en de dagelijkse taken voor de verschillende gebruikers van thuiswerken.
 • Leer gebruik te maken van uw software voor tijdregistratie
  Dankzij de beschikbaarheid van de opleiding voor een duur van 6 maanden tot de gekozen online modules, zult u de tijd hebben om op uw tempo te leren of om de modules te gebruiken om een of andere functie terug te kunnen bekijken bij nood. Op het einde van elk onderdeel van de opleidingen zal een samenvatting downloadbaar zijn, deze zullen handig zijn voor uw dagelijks gebruik van Kelio.

Indien u meer wenst te weten te komen over onze E-learning-modules, ons Kelio-aanbod in het algemeen of om een prijsofferte te ontvangen, zullen onze teams u met plezier een antwoord geven. Aarzel dus niet om contact op te nemen! U kunt op de hoogte blijven van ons E-learning-aanbod doorheen de tijd op deze pagina: https://www.kelio.be/nl/service/e-learning.html

U wenst het tijdsregistratie-programma Kelio op eigen tempo te leren gebruiken?

CONTACTEER ONS

Het artikel delen