• Home
 • Functionaliteiten
 • HR-Administratie
 • Personeelsadministratie
 

Software voor personeelsbeheer

Verzamel en beveilig de persoonlijke gegevens van uw personeel

Vind al uw HR-gegevens en uw personeelsgegevens op dezelfde plaats: vanaf de aankomst van een nieuwe medewerker (HR -nboarding) tot het beheren van de werkvergunningen, kunt u rapporten en grafieken verkrijgen over uw HR-gegevens en nog zo veel meer, … Dankzij Kelio software kunt u uw HR-gegevens beheren in alle éénvoud!

HR-BEHEERONZE REFERENTIES

Digitaliseer en verzamel alle HR-gegevens van uw medewerkers

Het administratief beheer van het personeel begint bij het verzamelen van al deze gegevens en alle documenten van uw medewerkers. De module personeelsbeheer zal uw startpunt zijn om uw medewerkers te kunnen beheren.

Elke medewerker zal over zijn eigen dossier in het HRIS hebben. De medewerkersfiche of “HR Core” is in het centrum van de software. Deze gegevens zullen dienen voor het beheer van het personeel vanaf de rekrutering:


Digitaliseer en verzamel alle HR-gegevens van uw medewerkers
 • Persoonlijke gegevens: adres, noodnummer, rijksregisternummer, …
 • Professionele gegevens : werk, job, afdeling, vaardigheden, activiteiten, …
 • Opvolgingshistoriek : beloning, premies, medische onderzoek, vaccinaties, werkvergunningen, …
 • Beheer de carrièregegevens : historiek van onderhoudsgesprekken, van opleidingen, …
 • Contracten, HR-documenten, enz.

De toegangsrechten die gegeven zijn aan gebruikers- en beheerdersprofielen beveiligen de gegevens van uw medewerkers en geven enkel toegang tot de persoonlijke en gevoelige informaties aan de personen die er de machtiging voor hebben.

De module personeelsbeheer dient de gegevens te verzamelen en snel te kunnen updaten. Gebruik de meldingen om op de hoogte te blijven van elke aanpassing die gebracht wordt aan de werknemersfiches.

VRAAG EEN DEMO VAN HET PERSONEELSBEHEER

Genereer automatisch gepersonaliseerde HR-documenten met geïntegreerde elektronische handtekening

Genereer automatisch gepersonaliseerde HR-documenten met geïntegreerde elektronische handtekening

Eindelijk een tijdwinst op de herhaaldelijke taken binnen de HR-afdeling!

Personaliseer uw arbeidscontracten, bijlagen, arbeidsattest, oproepingen, of eender welk ander HR-document met de gegevens die vanuit Kelio komen in alle eenvoud dankzij de personalisatie inbegrepen in Kelio software:

PERSONALISEER UW EIGEN HR-DOCUMENTEN IN MASSA PERSONALISEER UW EIGEN HR-DOCUMENTEN IN MASSA

Personaliseer eenvoudig al uw documenten (Word®-formaat) met alle HR-informaties van uw medewerkers! Op deze manier zult u alle persoonlijke gegevens zoals de naam, voornaam, geboortedatum of zelfs andere professionele gegevens zoals de aankomstdatum, die handig kan zijn voor het opmaken van een arbeidscontract bijvoorbeeld.
De tool kan ook dienen om hetzelfde document te personaliseren voor meerdere personen in één keer. Een gegarandeerde tijdwinst en minder risico op fouten door het vermijden van handmatige overschrijvingen! Niet te min, zullen uw documenten altijd up-to-date zijn met de laatste HR-gegevens die komen uit uw HRIS Kelio.

AUTOMATISEER UW ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN AUTOMATISEER UW ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

Uw HR-documenten zijn klaar om ondertekend te worden? Stuur deze door ter elektronische handtekening. U zult over een duidelijk overzicht beschikken van de vooruitgang van de handtekeningen in uw HRIS Kelio. Eender hoe ingewikkeld uw beheer ook is (meerdere handtekeningen, tegen handtekening, …), het ondertekend document wordt automatisch opgeslagen in Kelio, zonder handmatige behandeling.

HR-process: digitaliseer de planning van de taken en vereenvoudig de HR-onboarding

Wanneer een nieuwe medewerker wordt aangeworven zijn er verschillende taken die uitgevoerd moeten worden door verschillende diensten van het bedrijf (human resources, informatica, algemene diensten, enz.) opdat alles wat nodig is klaar zou zijn voor zijn eerste dag op het werk.

HR-process: digitaliseer de planning van de taken en vereenvoudig de HR-onboarding

Binnen uw module personeelsbeheer en preciezer dankzij de HR-processen van Kelio, kunt u alle taken van pre-boarding, on-boarding of off-boarding inplannen en deze aan de betrokken personen toewijzen. Iedereen wordt geïnformeerd per e-mail van de missies die aan hen worden toegewezen en kunnen hun vooruitgang op hun HR-portaal van Kelio volgen.

 • Uw toekomstige medewerker zal toegang hebben tot zijn Kelio-portaal van het type “pre-boarding” om zijn gegevens te kunnen invullen alvorens zijn effectieve aankomst,
 • Elke medewerker zal toegewezen kunnen worden aan een werkpost, bepaalde rechten hebben op het netwerk, een bedrijfswagen hebben of een bedrijfsbadge om het bedrijf te kunnen binnenkomen bijvoorbeeld.
 • Documenten genereren zoals een arbeidsattest, als voorbereiding van een vertrek, een document voor de teruggave van materiaal, enz.

Het overzicht zal u toelaten om in real time de vooruitgang van de taken op te volgen. U zult een herinnering aan de medewerkers kunnen sturen om zeker te zijn dat er niks vergeten wordt!

Medische onderzoeken en werkvergunningen van uw personeel: hoe deze op een efficiënte manier opvolgen?
 

Medische onderzoeken en werkvergunningen van uw personeel: hoe deze op een efficiënte manier opvolgen?

Eenvoudig de afspraken voor medische onderzoek, vaccinaties of werkvergunningen opvolgen die soms nodig zijn voor het uitoefenen van bepaalde jobs binnen uw organisatie:

 • Ontvang meldingen wanneer het tijd is om nieuwe afspraken voor medische onderzoeken in te plannen of wanneer de werkvergunningen van uw medewerkers herzien moeten worden
 • Vanuit Kelio kunt u de afspraken voor medische onderzoeken of voor werkvergunningen (of certificeringen) inplannen, evenals hun vernieuwingen, dankzij een handig overzicht. U kunt uw eigen directory van werkvergunningen aanmaken met de gewenste duur en termijn voor vernieuwing bepalen.
 • Stuur eenvoudig de personaliseerbare convocaties door per e-mail en plan automatisch een afspraak in de Outlook© agenda.
 • Maak automatisch afwezigheidsredenen aan voor de medische onderzoeken in de modules van de software voor Beheer van de werktijden (tijdregistratie) en de Planning (in optie), om de afwezigheden van de medewerkers op te volgen en te verantwoorden.
 • Archiveer in alle eenvoud de bewijsstukken en de historiek van werkvergunningen in de dossiers van de medewerkers

VEREENVOUDIG HET BEHEER VAN DE MEDISCHE AFSPRAKEN EN WERKVERUNNINGEN

Win tijd op uw intern HR-beheer!

Win tijd op uw intern HR-beheer!

De gedeelde functionaliteiten van Kelio software zullen u dagelijks tijd laten winnen:

 • De medewerker zal zelf zijn gegevens kunnen raadplegen en deze aanvullen in zijn medewerkersfiche
 • Een directory met de personen en handige nummers die gemakkelijk bereikbaar is op PC of mobiel en super handig is voor uw medewerkers
 • Dankzij de interne beveiligde mailbox vanaf de startpagina Kelio, kunnen uw medewerkers een bericht sturen naar een collega of zijn verantwoordelijke

Kelio wordt uw partner om uw intern beheer en communicatie te vereenvoudigen.

CONTACTEER ONS

Verkrijg HR-reportings in een paar kliks

Het beheer van de human resources is een strategische uitdaging voor een bedrijf, op hetzelfde niveau als het beheer van het menselijk kapitaal, de vaardigheden en de talenten. De afdeling human resources is verantwoordelijk voor het aanmaken van veel rapporten.

Donnez de l’autonomie à vos salariés BESCHIK OVER SLEUTEL HR-GEGEVENS VOOR UW MANAGEMENT

De HRIS-software Kelio biedt verschillende geïntegreerde HR-reporting tools, met veel mogelijkheden. U zult uw gegevens niet meer zelf moeten berekenen, Kelio verzamelt en update zelf de gegevens van uw medewerkers in real time.

Donnez de l’autonomie à vos salariés GRAFIEKEN IN FUNCTIE VAN UW BENODIGDHEDEN

Win tijd met Kelio bij het voorbereiden van uw HR-reportings!

Verschillende HR-rapportmodellen zijn standaard beschikbaar. Dankzij de 30 personaliseerbare gegevens (aard van het contract, leeftijd, geslacht, enz.) kunt u meer dan 1000 verschillende grafieken maken om u tijd te laten besparen in het opmaken van uw HR-beheertabellen.

Personaliseer de grafieken met de gegevens van uw keuze en genereer deze op de gewenste periode, wanneer u het maar wilt, rechtstreeks vanuit Kelio. U kunt deze vervolgens in uw HR-documenten integreren !

Kelio SIRH - Administration du personnel

Hoe kan Kelio u helpen bij het uw personeelsadministratie ?

 • HR-gegevens gecentraliseerd op één beveiligde plaats
 • Oplossing voor behandeling en automatische archivering van gepersonaliseerde HR-documenten
 • Tijdwinst dankzij een intern versneld HR-process: pre-onboarding, onboarding, mobilités internes…
 • Groepsbeheer van de afspraken voor medisch onderzoek en werkvergunningen
 • Gepersonaliseerde HR-reportings en in real-time geüpdatet in de software

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS – U OOK?

Kelio - al 35 jaar

35 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Internationale aanwezigheid

Profiteer van de installatie van Kelio

Installatie

Vaste contactpersoon

Vaste contactpersoon

in de buurt en beschikbaar

In de buurt en beschikbaar