• Home
 • Functionaliteiten
 • Tijdregistratie (T&A)
 • Tijden en activiteiten
 

Software voor tijdregistratie en personeelsplanning

Beheer het overzicht van de aanwezigheidstijden en garandeer de naleving van de regels in uw organisatie met behulp van de Kelio-software voor tijdsregistratie

Moderne HR-software biedt meer dan alleen aanwezigheidsregistratie. Ontdek hoe het Kelio-softwarepakket u kan helpen om het indelen van uw werkzaamheden eenvoudiger te maken, uw juridische risico's te beheersen, uw loonadministratie te vereenvoudigen en bijdraagt aan het welzijn van de werknemers in uw bedrijf.

TIJDREGISTRATIEONZE REFERENTIES

 

Hoe kiest u de juiste software voor tijdregistratie?

Tijdregistratiesoftware is de enige tool die wordt gebruikt door alle werknemers van een organisatie: werknemers, leidinggevenden, uitzendkrachten, managementvertegenwoordigers en zelfs door bezoekers of externe dienstverleners. Daarom is het cruciaal om de juiste software te kiezen, want de te verwachten ROI zal afhangen van de volledige aanvaarding van het systeem, op dagelijkse basis, door alle werknemers en betrokken partijen.

WAT ZIJN DE CRITERIA BIJ HET KIEZEN VAN SOFTWARE VOOR TIJDregistratie?

Een aantal essentiële criteria voor het kiezen van tijdregistratiesoftware heeft betrekking op:

 • De ergonomie van de software: de software moet uitnodigend, intuïtief en eenvoudig te gebruiken zijn om snelle aanvaarding door al uw werknemers mogelijk te maken. Er moet sprake zijn van echte toegevoegde waarde voor gebruikers: tijdwinst, organisatie van informatie, digitalisering, enzo. De gebruikerservaring moet worden afgewogen voor zowel werknemers als managers.
 • De mogelijkheid om de software eenvoudig te configureren: elke organisatie hanteert een eigen juridisch raamwerk en specifieke werkwijzen. De tool moet dus kunnen worden aangepast aan uw organisatie en uw HR-medewerkers moeten in staat zijn om de configuratie ervan te beheren.
 • De software moet kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen: veranderingen in de regelgeving, variatie van het aantal werknemers, ontwikkeling van activiteiten, enzovoort. Tal van factoren zullen waarschijnlijk leiden tot verschillende behoeften op het gebied van personeelsbeheer. Uw software moet aanpasbaar zijn om de ontwikkeling van uw bedrijf te kunnen volgen.
 • De integratie van de software binnen andere informatiesystemen: loonadministratie, ERP, databases, enzovoort.

Gesteund door meer dan 35 jaar ervaring in het ontwikkelen van HR-software en ontwerpen van terminals biedt Kelio een beproefde oplossing voor tijdregistratie die in al deze criteria voorziet en geschikt is voor alle organisaties (bedrijven, overheidsinstanties, enzovoort), van KMO's tot Europese multinationals, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.

tijdregistratiesoftware
 

Kelio, modulaire en multifunctionele software voor tijdregistratie, aangepast aan uw behoeften

De Kelio RH-software is een modulaire tool die beantwoordt aan tal van behoeften op het gebied van tijdregistratie. Deze software is voortdurend in ontwikkeling en voorzien van een groot aantal aanpasbare functies die de dagelijkse werkzaamheden van HR-afdelingen eenvoudiger maken:

Personeelsadministratie PERSONEELSADMINISTRATIE

 • Administratief beheer van werknemers
 • Overzicht van trainingen, vaardigheden en loopbaanbeheer via de optie HR Assistant

Controleren van de werktijd TIJDSREGISTRATIE

 • Meerdere opties voor het declareren van gepresteerde uren: via registratie (op terminal, computer of smartphone), aanwezigheidsdeclaratie, aanwezigheidsregistratie
 • Declaratie van pauzes en rusttijden
 • Overzicht in realtime van aanwezige of afwezige medewerkers en het instellen van meldingen
 • Overzicht van gewerkte en geplande uren
 • Verwerking van alle typen roosters: vast, variabel, geannualiseerd, cyclisch, teams, enz.
 • Beheer van verschillende typen arbeidsovereenkomsten: fulltime, parttime, uitzendkracht, enz.
 • Een groot aantal standaard- en aanpasbare tellers: overuren, nachtdiensten, gewerkte weekends, doorrekening van de werktijden op jaarbasis, enzovoort
 • Identificatie van afwijkingen

Afwezigheids- en verlofbeheer AFWEZIGHEIDSBEHEER

 • Overzicht van afwezigheden en desbetreffende meldingen
 • Registratie van verschillende instelbare typen verlof: vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, enzovoort
 • Overzicht van interne en externe missies

Kostenplaatsenregistratie en verstreken-tijdregistratie KOSTENCENTRA'S

 • Beheer van de gewerkte uren per type activiteit, klant, project, enz.
 • Nauwkeurig analytisch beheer

Personeelsplanning BEHEER VAN ROOSTERS

 • Hulpmiddel om geoptimaliseerde planningen te maken
 • Automatische planningsvoorstellen die rekening houden met meerdere beperkingen: verwachte omzet, behoeften en vaardigheden, enzovoort
 • Vergelijking van voorlopige en gerealiseerde planningen

HR-beheer NAVIGATIE EN OPTIMALISATIE VAN DE tijdsREGISTRATIE

 • Groot aantal standaard- of instelbare rapportages
 • Gegevensintegratie met externe informatiesystemen

Met de Kelio-software kunt u niet alleen de werktijden beheren, maar ook:

 • De werkzaamheden van uw medewerkers eenvoudiger maken: zelfstandig tellers raadplegen, eenvoudiger procedures voor afwezigheidsaanvragen en validatie, transparantie, enzovoort.
 • Steeds terugkerende, tijdrovende administratieve taken digitaliseren voor iedereen.
 • Zorgen voor een eerlijke werkverdeling tussen de medewerkers en het behoud van een evenwichtig arbeidsklimaat.

IK WIL EEN DEMONSTRATIE VAN DE KELIO-SOFTWARE VOOR TIJDSREGISTRATIE

Ergonomische en aanpasbare HR-software

Ergonomische en aanpasbare HR-software, ontworpen voor al uw gebruikers

De Kelio-software is ontwikkeld in samenwerking met HR-medewerkers om de juiste ergonomie voor de werkzaamheden van een HR-afdeling te bieden. Kelio is volledig configureerbaar en kan worden aangepast aan uw beperkingen, methoden en regelgeving.

Elk bedrijf is uniek: met de verschillende modules in het Kelio-aanbod kunt u de tool aanpassen aan uw behoeften en laten meegroeien met de toekomst.

Bovendien is de Kelio-startpagina volledig aanpasbaar, zodat u een interface kunt creëren in uw eigen kleuren, verschillend en beveiligd op basis van elk gebruikersprofiel: werknemer, manager of HR-medewerker.

IK WIL KENNISMAKEN MET DE VERSCHILLENDE KELIO-MODULES

Waarborg de naleving van de regelgeving met de Kelio-software voor tijdregistratie

REGULARISEER UW AANPAK VOOR TIJDSregistratie

 • Betrouwbaar en fraudebestendig overzicht van gewerkte uren, pauzes, overuren, enzovoort, waarmee zowel de werknemer als uw bedrijf onpartijdig wordt beschermd.
 • Verkrijgen van wettelijke documenten voor registratie van de gewerkte uren.
 • Er wordt rekening gehouden met de problemen van tijdregistratie voor multi-site bedrijven en ondernemingen met meerdere locaties of meerdere cao's, waardoor het risico van geschillen in verband met de complexiteit van organisaties afneemt.

INTEGREER DE GDPR BEPALINGEN

Kelio houdt zich als onderaannemer op alle punten aan de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij zijn uiterst alert als het gaat om het beschermen van de persoonsgegevens van uw werknemers in Kelio. De adviseurs van Kelio ondersteunen u bij het configureren van de verschillende profielen voor uw gebruikers om de toegang tot de persoonsgegevens van uw werknemers te beveiligen.

voorbereiding van uw betaalperiode

Vereenvoudig de voorbereiding van uw betaalperiode en verhoog de betrouwbaarheid

De Kelio-software berekent de werktijdvariabelen – afwezigheid, totalen, overuren, toeslagen, enzovoort – en verzendt de gegevens automatisch naar uw salarisprogramma, zonder dat gegevens handmatig opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

U voorkomt daardoor tijdrovende gegevensinvoer en potentiële fouten: het berekenen van uw betalingen verloopt betrouwbaarder en sneller!

Kelio is compatibel met meer dan 160 salarisprogramma's van onder andere de volgende aanbieders: Sage®, ADP®, Cegid®, Liantis, Presta, SAM, enz. Met Kelio kunt u uw maandelijkse exports naar de software van uw sociaal secretairaat doorsturen zonder manuele overschrijving en zonder fouten.

 

Koppel uw HR-software aan de innovatieve oplossingen voor tijdsregistratie van Kelio

Of uw organisatie nu wel of niet vertrouwt op het gebruik van terminals, Kelio biedt verschillende oplossingen voor het verzamelen van de aanwezigheidsuren die zijn gekoppeld aan de software:

 • Met de terminal Kelio Visio X7, ontworpen en geproduceerd door Kelio, kunt u de aanwezigheidsuren registreren en tegelijkertijd een set aanvullende services bieden voor uw werknemers, zoals de mogelijkheid een opmerking in te voeren bij een boeking, rechtstreekse raadpleging van tellers, een afwezigheidsaanvraag indienen of enquête beantwoorden.
 • De 'virtuele' tijdsregistratie kan rechtstreeks in de software plaatsvinden vanaf een pc, tablet of smartphone. Deze mogelijkheid is met name geschikt voor mobiele of thuiswerkende medewerkers.
 • Voor werknemers die geen boekingsterminal gebruiken, kan de registratie van de gewerkte uren plaatsvinden op basis van het theoretische aantal uren volgens de arbeidsovereenkomst, aangevuld met de afwezigheidsgegevens.
 • Daarnaast hebben managers de mogelijkheid om hun aanwezigheid te melden – ongeacht het tijdstip – en aan te geven of ze hun wettelijke rusttijd in acht hebben genomen. Deze actie kan worden uitgevoerd vanaf elk ondersteund medium (pc, smartphone, Kelio Visio X7).

IK WIL ADVIES OVER HOE IK MIJN TIJDsBEHEER KAN STRUCTUREREN

 
voordelen van Kelio

Hoe helpt Kelio u om het beheer van de werktijden te optimaliseren?

De voordelen van de Kelio-software voor tijdsbeheer:

 • Betrouwbaar en uiterst configureerbaar overzicht van de gewerkte uren
 • Onmisbare hulp om naleving van de regels te garanderen
 • Gepersonaliseerd beheer van machtigingsprofielen om de toegang tot persoonlijke en gevoelige gegevens van uw medewerkers te beveiligen
 • Compatibel met oplossingen voor tijdsregistratie via een fysieke terminal, smartphone of computer
 • Interface met meer dan 160 betaalsoftwares / sociale secretariaten en ERP-systemen
 • Modulaire software voor meerdere apparaten, beschikbaar in licentiemodus of in de cloud
 • Ondersteuning door deskundigen van Kelio en internationale support hotline in 5 talen

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS – U OOK?

Kelio - al 35 jaar

35 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Internationale aanwezigheid

Profiteer van de installatie van Kelio

Installatie

Vaste contactpersoon

Vaste contactpersoon

in de buurt en beschikbaar

In de buurt en beschikbaar

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op

Heeft u een vraag ?
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
(*)Het vakje moet zijn geselecteerd.