• Home
  • Bedrijf
  • Nieuws
  • Kelio vertrouwt op Suprema® voor vingerafdrukmodules

Kelio vertrouwt op Suprema® voor vingerafdrukmodules

Suprema

Kelio vetrouwt op Suprema® voor vingerafdrukmodules

De biometrische terminals van Bodet gebruiken de vingerafdruk opslagtechnologieën van Suprema®, één van de belangrijkste leverancier op wereldniveau van biometrie en veiligheid.

In samenwerking sinds 2004, heeft Kelio de Suprema® oplossingen gekozen die het niveau van privacy en veiligheid garanderen volgens de Nationale en Europese privacywetgeving waaronder GDPR (General Data Protection Regulation).

De elektronica van de biometrische module garandeert twee functies:

De inschrijving: de persoon registreert zich om de biometrie te gebruiken:

  • De vinger wordt gescand om een foto te maken van zijn vingerafdruk
  • De vingerafdruk wordt geanalyseerd om herkenningspunten te verzamelen
  • De resultaten van de mathematische analyse worden samengevoegd, het geheel vormt het biometrisch patroon
 

Empreintes digitales1NLDe controle: de module vergelijkt de afdruk van de persoon met een patroon die vooraf werd geregistreerd:

  • De vinger wordt gescand, de digitale vingerafdruk wordt geanalyseerd en het patroon wordt berekend
  • Het berekend patroon wordt vergeleken met de bewaarde patronen. Volgens het resultaat, wordt de controle positief of negatief

Empreintes digitalesNL

Het patroon wordt opgeslagen in een gecijferd (beveiligd) formaat en vormt de enige bewaarde gegeven. Hij kan opgeslagen worden op drie verschillende manieren volgens de keuzes van het bedrijf en de wettelijke verplichtingen

  • Enkel op de terminal (beperkte verspreiding, de persoon moet op elke terminal geregistreerd worden)
  • Op de server die de verzending naar alle terminals verzorgd (gecontroleerde verspreiding, één enkele registratie per persoon)

De biometrische module garandeert eveneens een hoog veiligheidsniveau die de bescherming van uw toegangen en de identificatie van uw personeel verzekerd.

Het gebruik van digitale vingerafdrukken is een betrouwbaar en eenvoudige oplossing om uw gebouwen te beveiligen en uw personeel te beheren. Dit verwijdert ook de beperkingen in verband met badges (verlies, diefstal, vergetelheid, fraude…).

Over GDPR

De GDPR wet (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) is van kracht sinds 28 mei 2018 en geldt voor alle EU-leden. Deze wetgeving heeft als doel om de bescherming van persoonlijke gegevens te versterken en te regulariseren.

 

Over Suprema®

Suprema is één van de wereldleiders in biometrisch materiaal en identificatieoplossingen. Aanwezig in 105 landen, heeft Suprema® verschillende prijzen en kwaliteitscertificaten gekregen en beweert op vandaag het beste algoritme in de wereld te hebben wat betreft digitale afdrukken. Suprema® is gecertificeerd UL924 voor de toegangscontrole en ISO 9001/14001.

 

Over ISO 9001

Het certificaat ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm zet bedrijven aan tot het verhogen van hun efficiëntie en de tevredenheid van hun klanten. Het is gebaseerd op het concept van constante verbetering en is voordelig voor alle bedrijven en organisaties, om het even de sector.

 

Over ISO 14001

Het certificaat ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Dit certificaat informeert de klanten over het feit dat een bedrijf handelt om de milieueffecten te minimaliseren, zowel voor het bedrijf, haar procedures, haar diensten en haar producten. ISO14001 kan gebruikt worden voor elk type industrie, regio of activiteit.