• Home
 • Bronnen
 • Blog
 • Home working, een ander manier van werken in stijgende lijn!
Home working in stijgende lijn

In België, werkt één op de 5 werknemers regelmatig van thuis uit1. Gemiddeld, werken werknemers één dag per week van thuis uit. 
Hoe thuiswerken goed beheren in uw bedrijf?

Home working, een ander manier van werken in stijgende lijn!

Home working heeft sinds de digitalisering van de onze levens een boost gekregen, maar het woord “thuiswerken” wordt pas sinds de 21ste eeuw opgenomen in de strategieën van bedrijven en regelmatig in de praktijk gezet. Deze werkmethode is nog jong maar in stijgende lijn!

Wat betekent eigenlijk « thuiswerken » ?

Thuiswerken, of beter bekend als home working, is een professionele activiteit voltijds of deeltijds uitoefenen op een andere plek dan de gebouwen van de werkgever. Er bestaan verschillende vormen van home working: van thuis uit, buitenshuis (bv. in een telecentrer, een satelliet bureau of gedeelde bureaus (coworking)) of op reizende wijze (in de bus, tram, metro, vliegtuig…).

Wat zijn de voor- en nadelen ervan voor elke partij?

Om de voor- en nadelen van home working te kunnen opsommen, moet er rekening gehouden worden met verschillende aspecten: vanuit het inzicht van de werknemer, het bedrijf en het milieu en de maatschappij.

males 2339843 1920

1. Het punt maken vanuit het milieu en de maatschappij is het eenvoudigste om op te sommen:

Voordelen:

 • Minder files, ongevallen en trajecten
 • Minder CO2-uitstoot
 • Minder schade aan de wegen

Nadelen:

 • Verhoging van het energieverbruik thuis
 • Verhoging van de secundaire en kortere trajecten, uitgevoerd tijdens het thuiswerken
 • Verspreiding van het woningsgebied

2. Vanuit het standpunt van de werkgever, om het even de sector of grootte van het bedrijf:

Voordelen:

 • Minder grote infrastructuur nodig (bureaus, parkings…)
 • Verlaging van de verplaatsingskosten thuis-werk
 • Verhoging van de productiviteit van werknemers (cijfers, vertalingen, redactie van teksten, budgetten…)
 • Verhoging van de voldoening van werknemers
 • Minder afwezigheden en telaatkomers
 • Grotere creativiteit gelinkt aan de flexibiliteit van de werkplek
 • Betere integratie van de werknemers met medische of familiale beperkingen (handicap, gezondheidsproblemen, enz.)
 • Modernisering van het imago van het bedrijf en de managementprocessen
 • Diversifiëring van de plaatsen van werknemers (mensen die verder wonen van het bedrijf)

Nadelen:

 • Beheer van personeel vanop afstand: fysieke controle is niet mogelijk maar controle via opgelegde doelen
 • Gevoel van jaloezie tussen werknemers die wel en niet kunnen thuiswerken
 • Aanpassing van de computers: meer laptops dan vaste computers
 • Minder contacten en informele gesprekken aan het koffie machine
 • Moeilijkheid om de exacte tijdsschema van de werknemers te kennen

3. Aan de kant van de thuiswerker:

Voordelen:

 • Geen tijdverlies in thuis-werk verplaatsingen
 • Vermindering van de verplaatsingskosten thuis-werk
 • Minder stress en vermoeitijd gelinkt aan de verplaatsingen (verkeer, files, ongevallen, telaatkomers, openbaar vervoer…)
 • Verhoging van de productiviteit en creativiteit
 • Betere balans tussen privé en professioneel
 • Flexibiliteit in uurroosters
 • Verhoging van de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, en dus van de motivatie
 • Vermindering van het lawaai (vooral bij open space kantoren)

Nadelen:

 • Geen fysieke scheiding tussen privé en professioneel
 • Minder sociale contacten
 • Indien technische problemen, zal thuiswerken niet mogelijk zijn. Aangepaste IT support is nodig
 • Kleine verhoging van de privé kosten (verwarming, elektriciteit, wifi…). Sommige bedrijven bieden een compensatie aan voor de mensen die thuiswerken

Hoe garandeer je het succes van thuiswerken?

 Om uw home working project tot een goed einde te brengen, moeten er enkele regels vastgelegd worden:

 • Opmaak en communicatie van een uurrooster (bv. 8u werken op een flexibele manier: van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 of van 7.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 15.30)
 • Opmaak van een « to do » lijst met deadlines
 • Werkplek inrichten als « bureau » of bepaal een vaste werkplek in een coworking ruimte
 • Zich in « werk modus » zetten en de ochtendgewoontes behouden voor het werken
 • Structureer uw dag en bepaal vaste pauzes tijdens de dag
 • Blijf in contact met collega’s en het management (per mail, telefoon, LinkedIn, chat…)

Het thuiswerken creëert een vertrouwensklimaat tussen het personeel en het management: het personeel is gemotiveerder en zet zich makkelijker in voor het bedrijf. Een goede balans tussen het thuiswerken en het werken op kantoor is belangrijk in elk bedrijf.

In dit inzicht, kan Kelio u helpen om thuiswerkers te beheren in uw bedrijf. De software biedt de mogelijkheid om:

 • Van op afstand te registreren (op pc, tablet of smartphone)
 • Kostcentra’s te beheren per project, klant, dossier...
 • Interne enquêtes te organiseren rond verschillende thema’s (gezondheid, het eten in de cafetaria, nieuwe indeling van de kantoren, nieuwe kleuren van de muren, enz.)
 • Berichten en meldingen door te geven via de nieuwe startpagina

1Bron.Thuiswerken

Home working goed beheren biedt de werknemers en de bedrijven meer flexibiliteit, gedreven en gemotiveerd personeel, een moderne en innoverende imago, een verhoging van productiviteit en een gezonde balans!
Thuiswerken goed beheren

MEER WETEN

Het artikel delen