• Home
  • Bedrijf
  • Nieuws
  • Sinds 1991 gebruikt de Provincie Henegouwen de systemen van Kelio

Sinds 1991 gebruikt de Provincie Henegouwen de systemen van Kelio

Province de Hainaut

De provincie Henegouwen, gelegen in Wallonië, telt 69 Belgische gemeentes met in totaal meer dan 1.341.000 inwoners.

Deze overheidsadministratie beheert tal van activiteiten binnen de Provincie, zoals onderwijs, toerisme, sport, sociale zaken, de begeleidingscentra en cultuur.

Om al zijn missies uit te voeren, telt de Provincie Henegouwen 4.500 administratieve werknemers en 6.500 voltijdse leraren.

Om al haar taken naar behoren te vervullen, stelt de Provincie Henegouwen 4.500 voltijdse equivalenten onder het administratief en 6.500 onder het onderwijzend personeel tewerk.

Sinds 1991 gebruikt de Provincie Henegouwen de systemen van Kelio voor de tijdregistratie van haar ambtenaren, en volgde de verschillende technologische innovaties van Kelio. « In twintig jaar tijd zijn we overgestapt van stempelkaarten naar biometrische prikklokken », vertelt Bruno Lienard, Financieel Directeur van de Provincie Henegouwen.

De Provincie Henegouwen voert sinds enkele jaren een beleid van flexibele werktijden, waardoor elke ambtenaar zijn uurroosters aan zijn persoonlijke en professionele verplichtingen kan aanpassen. De installatie van Kelio, een modern en betrouwbaar tijdregistratiesysteem, maakte het mogelijk om de invoering en de controle van deze voorzieningen te vereenvoudigen.

« Met Kelio kunnen alle ambtenaren op elk moment de toestand van hun inhaaluren en hun balans raadplegen. Omdat iedereen toegang heeft tot deze informatie, kunnen ze hun werktijden indelen in functie van de vastgelegde stam- en glijtijden.
Bovendien kunnen alle ambtenaren met Kelio Intranet hun verlofsituatie raadplegen wanneer ze dat wensen. Zo kunnen ze heel eenvoudig hun verlofaanvragen doen vanaf hun pc. En voor de ambtenaren die geen professionele computer hebben, werden enkele terminals beschikbaar gesteld.
De installatie van tijdbeheersystemen zorgde in het begin voor een echte ommekeer, die gepaard ging met de invoering van flexibele werktijden. Vandaag zou niemand nog zonder Kelio kunnen, of het nu om de ambtenaren, managers of medewerkers van de dienst human resources gaat », besluit Bruno Lienard.