• Home
 • Bronnen
 • Blog
 • Plan en breng uw business weer op gang na de Covid-19 pandemie!
breng uw business weer op gang na de Covid-19 pandemie

De crisis heeft uw planningen zwaar over hoop gehaald? Hoe (her)plan je jouw ploegen na de pandemie? 2020 zal zonder twijfel het jaar van de aanpassingen zijn!

Dit is het minste dat we kunnen zeggen! Tijdens de lockdown, hebben we opgeruimd, geklasseerd, gesorteerd, onze administratie op orde gezet, enz. Vele dingen waarvoor we normaal gezien geen tijd hebben. We hebben van de lockdown ook geprofiteerd om meer te genieten van onze familie. Om de economie opnieuw recht te zetten, moeten we bestaande planningen herzien, een inwerkingsperiode voorzien en een stand van zaken opmaken voor het einde van et jaar.

Beter plannen is beter anticiperen!

Binnen een bedrijf moet alles nauwkeurig gepland worden maar plannen moeten ook constant aangepast worden, of het nu productieplanningen, ploegen, actie plannen of budgetten zijn. De kracht van een bedrijf is de capaciteit om planningen aan te passen volgens de actualiteit, het personeel en de activiteit.
Een bedrijf die zich kan aanpassen heeft meer slaagkansen dan een bedrijf die zichzelf nooit in vraag stelt.
Covid-19 heeft alle bedrijven gedwongen om hun plannen aan te passen, zowel op korte als op lange termijn. Covid-19 is een crisis die niemand zag komen maar die iedereen getroffen heeft, elk op zijn eigen manier!
Zelfs zonder Corona, is plannen essentieel! Zonder planning kan een bedrijf onmogelijk functioneren. Er bestaan tal van planningen, om het even de grootte of de activiteit van het bedrijf: business plan, HR plan, productieplanning, teamplanning…

Operationele planningen zijn het meest complexe om op te maken: ziekten (langdurig of niet), werknemers in 4/5, werkloos, arbeidsongeval, mindervalide personen, quarantaine, enz. Een echte Chinese puzzel voor managers, ploegbazen en productie verantwoordelijken.

Dankzij Kelio Planning kunt u voorlopige planningen opmaken en modellen klaarmaken om uw ploegen te beheren volgens het te behalen omzet cijfer rekening houdend met aan- en afwezigen, aantal personen nodig voor een project of productielijn, enz. Kelio geeft u de mogelijkheid om digitale gegevens te vermenselijken volgens uw HR gegevens. Gedaan met tijdverlies door tal van verschillende Excels beheert door verschillende afdelingen en medewerkers, volgens andere templates en met de nodige constante updates. Een gecentraliseerd en gedeelde planning biedt een onmiddellijke update en een eenvoudige en duidelijke communicatie in geval van aanpassingen.

Strategische plannen worden meestal bepaald op directe niveau om de toekomst van het bedrijf te bepalen op langer termijn (5 à 10 jaar).

Even de tijd nemen om stil te staan blijft dus belangrijk voor alle bedrijven! Een jaarlijks of tweejaarlijkse brainstorming verbreedt uw visie en brengt nieuwe ideeën binnen het bedrijf.

Planningen beheren is vooral mensen beheren!

Plan small

De nieuwe Kelio V4.1 versie helpt u om uw bedrijf goed te plannen zodat uw business snel kan hervatten na de crisis:

 • Beheer van de verschillende contracten: wanneer de productie van uw bedrijf hervat, zal het misschien nodig zijn om de hulp van stagiaires, interims, tijdelijke contracten, enz. in te roepen…
 • Voorlopige planningen opmaken met als doel deze snel en eenvoudig in te zetten
 • Planningen uitwisselen tussen werknemers van uw team (in geval van ziekte, verlof, enz.)
 • Op een eenvoudige en duidelijk manier de planningen raadplegen (morgen, middag en nacht) om de rotatie tussen de ploegen te vereenvoudigen
 • Flexibele werkposten opmaken om zo, binnen de planning, uw flexibele posten gebruiken om de planning op te maken. Deze flexibiliteit kan gebruikt worden in functie van uw behoefte. Volgens de behoefte kan het aantal werknemers of aantal nodige uren vastgelegd worden per werkpost:
 1. Na het opmaken van een model kan hij gelinkt worden aan posten volgens een bepaalde duur of in uitzonderlijke gevallen
 2. De behoefte kan bepaald worden in functie van de flexibele werkpost eigen aan uw bedrijf

Planning

 • Edities opmaken om planningen te analyseren zodat de capaciteit kan aangepast worden aan het aantal personeel die nodig is
 • Een goede balans garanderen tussen uw teams om het welzijn van uw personeel te verzekeren
 • Communiceren met uw personeel via de terminals binnen uw bedrijf:
 1. Veiligheidsberichten
 2. Boekingen, verlofaanvragen, raadplegen van saldi en tellers…
 3. Vragen en anonieme enquêtes binnen uw bedrijf

Met Kelio kan de startpagina aangepast worden aan elke type gebruiker (werknemer, manager en beheerder) en kan belangrijke informatie gedeeld worden via vignetten, meldingen, externe links, enz.

De gehomogeniseerde startpagina’s, die zich automatisch aanpast aan de gebruikte device (pc, tablet of smartphone), bieden u de perfecte ergonomie voor een beter beheer van uw personeel.

Goed plannen en communiceren, helpt u uw bedrijf sneller weer op gang!
Ik wil mijn planningen verbeteren

Contacteer mij

Het artikel delen