• Home
 • Bronnen
 • Blog
 • Hoe de juiste prikklok kiezen voor uw bedrijf in functie van zijn werkomgeving?
Ontdek ons gamma aan robuuste prikklokken

Een prikklok is een tool die dagelijks gebruikt wordt door de werknemers. Deze moet aangepast zijn aan de omgeving waar deze zich zal bevinden. Sommige werkplaatsen kunnen aan verschillende milieuomstandigheden onderworpen zijn zoals stof, water, vochtigheid of reiniging, temperatuurverschillen, enz. ... De efficiëntie en levensduur van een prikklok kan verschillen in functie van de milieuomstandigheden aan dewelke dez onderworpen wordt. Om een prikklok te kiezen moet er dus niet enkel gekeken worden naar de technische capaciteiten maar ook naar de omgeving waar deze zich zal bevinden.

Prikklok en werkomgeving: hoe de juiste combinatie maken?

De werkplaats van uw medewerkers kan soms blootgesteld zijn aan extreme omstandigheden. Het gebruik van een prikklok bij extreme temperaturen, een stoffige of vochtige omgeving of blootstelling aan eventuele schokken kan leiden tot storingen of de prikklok kan zelfs defect raken. Deze technische problemen zullen een bron zijn van stress voor de gebruikers en zullen resulteren in extra werk voor de HR-afdeling.

Een prikklok is een tool die dagelijks gebruikt wordt door de werknemers en de human resources. De werkomgevingen beperken zich niet tot kantoren. De eigenschappen van de ideale prikklok is afhankelijk van de vele verplichtingen van het bedrijf en milieuomstandigheden.

Een prikklok in een atelier: risico op binnendringen van stof!

In ateliers zoals metaalbewerking, timmerwerk, enz. … zijn werkplaatsen die vaak worden blootgesteld aan veel stof. In deze ateliers wordt er in allerlei materialen gesneden zoals oxycucide, een materiaal dat zeer fijne deeltjes genereert. In zo’n omgevingen zal de prikklok bestendig moeten zijn tegen zeer fijne deeltjes en andere residuen die van de activiteit in het atelier kunnen voorvallen.

Vanuit een technisch standpunt zult aandacht moeten besteden aan de IP-beschermingsklasse van de prikklok. De IP-kwalificatie is een internationale norm en deze bepaald de graad van luchtdichtheid aan externe vaste of vloeibare lichamen. Deze kwalificatie bestaat uit twee nummers waarvan de eerste een indicator is van bescherming tegen penetratie van vaste lichamen en de tweede een indicator is van bescherming tegen introductie van vloeibare lichamen.

De schaal van bescherming tegen de introductie van vaste lichamen gaat van 0 tot 6. Nummer 2 zal dan bijvoorbeeld ideaal zijn voor een omgeving zoals een kantoor. Langs de andere kant zal 0 helemaal niet waterdicht zijn en zal dus alle eventuele fijne stoffen laten binnenkomen en zal doorheen de tijd de prikklok aantasten.

Waterdichte prikklokken voor vochtige omgevingen

Indien uw werkomgeving blootgesteld wordt aan water zal het heel belangrijk zijn om dit in acht te nemen. De IP-indicator zal dan een belangrijk onderdeel zijn die in acht genomen zal moeten worden. Vochtige omgevingen kunnen zich in verschillende sectoren bevinden zoals in de voedingsindustrie, ziekenhuizen, gespecialiseerde industrie, ... waar er regelmatig ook gereinigd wordt.

IP-indicator

Het tweede nummer van de IP-indicator geeft dus informatie over de bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen. Deze graad gaat van 0 tot 8. Hoe groter het cijfer, hoe beter zijn bescherming tegen infiltratie van vloeistoffen zal zijn. In een kantoor zal een hoog cijfer niet nodig zijn, 0 zal zelfs genoeg zijn. Maar in een industriële omgeving zal het wel van belang zijn. Het zal bestendig moeten zijn tegen spatten en waterspatten die vaker kunnen voorkomen in zo’n omgevingen. Indien de graad niet groot genoeg is kan de prikklok beschadigd worden omdat ze niet genoeg waterdicht zal zijn om goed te kunnen werken in zijn omgeving.

In een industriële omgeving wordt er aanbevolen om graad 4 of 5 te gebruiken om een genoeg waterdichte prikklok te hebben. Een graad groter dan 5 zal interessant zijn voor gebruik buiten: op gevels of gebruik aan buitenkanten van boten (voor weinig voorkomende gevallen).

Graad 5 wordt vaak gebruikt voor gebruik in een vochtige omgeving binnen of buiten met blootstelling aan regen.

De prikklok die bestendig is aan temperatuurverschillen

Bepaalde werkomgevingen kunnen blootgesteld zijn aan zeer hoge of zeer lage temperaturen. In het geval van expositie aan extreme temperaturen moet de prikklok de variaties kunnen weerstaan.

Alle prikklokken bevinden zich niet altijd in beschermde omgevingen. Extreme temperaturen kunnen in serres voorkomen of in een koude opslagruimtes of zelfs buiten bij vriesweer. In deze gevallen zal de prikklok gepast en bestendig moeten zijn of ze zal niet lang met de tijd meegaan.

Een prikklok die is gemaakt om aan extreme temperaturen bestendig te zijn, is opgesteld uit gepaste materialen, batterijen en elektronische onderdelen. In het geval dat een prikklok niet gepast is voor zijn omgeving kan deze storingen kennen, defect worden of zelfs vernietigd worden. Een ongepast scherm kan ook stil zitten indien de temperatuur te laag is.

U moet dus zeker zijn dat uw prikklok bestendig is tegen een breed scala temperaturen van negatieve temperaturen tot de hoogste temperaturen.

Pointeuse soleil

Een schokbestendige prikklok

De bestendigheid van een prikklok is een belangrijk aandachtspunt in het geval dat deze zich in een opslagruimte bevindt waar heftrucks en Fenwick©-type machines rondrijden. De stevigheid van de prikklok is dan zeer belangrijk om schokbestendig te zijn om verder te kunnen functioneren.

De internationale IK-code is een interessante indicator om in acht te nemen bij de keuze van uw prikklok. Deze gaat van 00 tot 10. Indien de prikklok zich in een omgeving bevindt waar deze in toevallig contact kan zijn met schokken moet deze indicator groot genoeg zijn. Langs de andere kant moet de indicator niet te groot zijn want de kost zal groter en onnuttig zijn.

 • IK00  : Geen weerstand.
 • IK01 : Weerstand tegen een impact van 0.14 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 56mm valt.
 • IK02 : Weerstand tegen een impact van 0.2 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 80mm valt.
 • IK03 : Weerstand tegen een impact van 0.35 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 140mm valt.
 • IK04 : Weerstand tegen een impact van 0.5 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 200mm valt.
 • IK05 : Weerstand tegen een impact van 0.7 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 280mm valt.
 • IK06 : Weerstand tegen een impact van 1 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.25kg die van een hoogte van 400mm valt.
 • IK07 : Weerstand tegen een impact van 2 joule en gelijk aan een impact van een massa van 0.5kg die van een hoogte van 400mm valt.
 • IK08 : Weerstand tegen een impact van 5 joule en gelijk aan een impact van een massa van 1.7 kg die van een hoogte van 300mm valt.
 • IK09 : Weerstand tegen een impact van 10 joule en gelijk aan een impact van een massa van 5 kg die van een hoogte van 200mm valt.
 • IK10 : Weerstand tegen een impact van 20 joule en gelijk aan een impact van een massa van 5 kg die van een hoogte van 400mm valt.

Indicator IK07 of IK08 bieden een goed compromis van kost/weerstand.

Prikklok blootgesteld aan de zon of in de schaduw: de leesbaarheid van het scherm is een belangrijk aandachtspunt

Voor een prikklok die zich buiten bevindt moet er altijd rekening gehouden met het feit dat het scherm goed leesbaar moet blijven. Het is dus van groot belang om na te gaan dat het type scherm van de prikklok overeenkomt met zijn milieu.

Een OLED-scherm blijft de beste oplossing omdat deze niet verlicht is en opgesteld is uit verlichte pixels. Hiermee kan de prikklok leesbaar zijn zelfs in volle zon. Het is ook handig want men hoeft niet juist recht voor de prikklok te staan om deze te kunnen lezen en dus de boeking te kunnen zien dankzij zijn brede graad van leesbaarheid.

Prikklok voor extreme omgeving: het belang van goed te kiezen!

In functie van de criteria die wij gezien hebben, zal de prikklok goed gekozen moeten worden in functie van de werkomgeving en extreme omstandigheden. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met het dagelijks gebruiksgemak: welke mogelijkheden bestaan er om eenvoudig te boeken? Kunnen de gegevens van de boekingen eenvoudig verzameld worden? Stel uw lijst op met uw verwachtingen en kies de ideale prikklok voor uw werkplaats en zijn gebruikers.

Het artikel delen